شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
فاطمه کرباسیمدیر کل
تلفن مستقیم: 33552211
تلفن داخلی: 201
فکس: 33541080
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان, خیابان امام بلوار استقلال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
فاطمه کرباسی
مجید کامیارمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
تلفن مستقیم: 33557007
تلفن داخلی: 213
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان - خیابان امام - میدان استقلال - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
عکس
ابراهیم قاسمیمعاون فرهنگی و قرآنی
تلفن مستقیم: 33559903
تلفن داخلی: 203
فکس: 33559903
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان, خیابان امام, بلوار استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
همایش منزلت خانواده و فرهنگ رضوی در زنجان برگزار شد
محمود علیمحمدیمعاون هنری ، سینمایی
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان _ میدان استقلال _ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
معاون هنری و سینمایی
جعفر محمدیرییس اداره امور فرهنگی و رسانه
تلفن مستقیم: 024-33553501
تلفن داخلی: 108
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان - خیابان امام - بلوار استقلال - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
عکس
رسول مرادی بدرلورییس گروه قرآن و عترت
تلفن مستقیم: 33566147
تلفن داخلی: 126
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان - خیابان امام - بلوار استقلال - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
عکس
مریم مهاجریرییس اداره امور اداری و مالی
تلفن مستقیم: 33564204
تلفن داخلی: 310
پست الکترونیکی:
آدرس: زنجان - خیابان امام - بلوار استقلال - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
عکس
آیسان صادقیرییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر
تلفن مستقیم: 35241737
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرستان ابهر - خیابان طالقانی جنوبی - کوچه باهنر - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر
عکس
ایرج داود بیگیرییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره
تلفن مستقیم: 35528833
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرستان خرم دره - میدان معلم - مجتمع ادارات - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره
عکس
کریم حیدریرییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان طارم
تلفن مستقیم: 32822691
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرستان طارم - خیابان امام - خیابان فرهنگ - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان طارم
عکس
قسمتعلی صمدیسرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدابنده
تلفن مستقیم: 024-34222849
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرستان خدابنده - شهر قیدار - فرهنگسرای اشراق
عکس
زهرا شاهیمسئول نمایندگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان سلطانیه
پست الکترونیکی:
آدرس: سلطانیه - میدان امام - خیابان ارشاد - مجتمع فرهنگی و هنری ولیعصر (عج) ( کتابخانه ولیعصر (عج))
عکس
احسان پیشکاریرییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایجرود
تلفن مستقیم: 36722081
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرستان ایجرود - میدان امام حسین (ع) - خیابان امام - خیابان معلم - کوچه شهید یونس بهرامی - پلاک 4 - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایجرود
عکس
سبحان عجملورییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماهنشان
تلفن مستقیم: 36224296-7
پست الکترونیکی:
آدرس: شهرستان ماهنشان - خیابان شیخ محمد باقر محمدی - روبروی دبیرستان علامه امینی - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماهنشان
عکس
  • ارتباط با مدیر کل

ارتباط مستقیم با

  • نام فرستنده :
  • پست الکترونیک :
  • عنوان :
  • پیشنهاد :
  •    

  •