ردیف

عنوان خدمت

آدرس سایت

1

سامانه مجوز فیلم حرفه ای

 http://www.filmreg.ir/cinema

2

پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

http://chap.farhang.gov.ir/publication

3

مجوز برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

Http://majame.farhang.gov.ir

4

مجوز بعد از چاپ کتاب-اعلام وصول

http://www.ketabmojavez.ir/

5

مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

6

مجوز قبل از چاپ کتاب

http://31.184.144.71/Ershad.aspx

7

مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

8

مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

9

موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

10

انتشار نشریه عمومی

http://www.e-rasaneh.ir/

11

پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی

http://www.e-rasaneh.ir/

12

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

http://www.e-rasaneh.ir/

13

مجوز انتشار نشریه داخلی

http://www.e-rasaneh.ir/

14

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

http://www.e-rasaneh.ir/

15

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

http://www.e-rasaneh.ir/

16

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

http://emojavez.ir/ssaksite/main.do

17

مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

http://culture.farhang.gov.ir/press

18

مجوز فعالیت مترجمان -جهت همراهی با خبرنگاران خارجی

http://culture.farhang.gov.ir/press

19

مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور

http://culture.farhang.gov.ir/press

20

عضویت صندوق اعتباری هنر

http://honarcredit.ir/membershipRegister

21

پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

http://taraneh.farhang.gov.ir/studiolic/home.seam

22

پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

http://taraneh.farhang.gov.ir/companylic/home.seam

23

پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی

http://taraneh.farhang.gov.ir/companylic/home.seam

24

کارت صلاحیت تدریس

https://azmoonehonar.ir

25

مجوز انتشار کتاب گویا

http://taraneh.farhang.gov.ir/audiobooklic/home.seam

26

مجوز تاسیس نگارخانه

http://taraneh.farhang.gov.ir/gallerylic/home.seam

27

صدور مجوز آلبوم موسیقی

http://album.farhang.gov.ir/albumlic/home.seam

28

صدور مجوز شعر و ترانه موسیقی

http://taraneh.farhang.gov.ir/poemlic/home.seam

29

ساماندهی پایگاههای اینترنتی

http://samandehi.ir

30

گواهی ثبت نرم افزار

http://login.saramad.ir

31

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

http://login.saramad.ir

32

مجوز تکثیر نرم افزار

http://login.saramad.ir

33

مجوز نشر نرم افزار

http://login.saramad.ir

34

آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد

https://qia.farhang.gov.ir

35

برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم

https://qia.farhang.gov.ir

36

پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

http://www.ghoran.ir/web/institue-dashboard/login?p_p_id=٥٨&p_p_lifecycle=٠&_٥٨_redirect=%٢F

37

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

http://www.maraakez.ir

38

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

http://www.maraakez.ir

39

سامانه ثبت اثر ادبی و هنری

http://ircrs.ir/web/Form.+?rg=MCG.RAW.UserPortal