ارتباط با ما

ارتباط با مدیران

جشنواره تئاتر استان

فاطمه کرباسی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
 • 33552211
 • زنجان, خیابان امام بلوار استقلال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
عکس

مجید کامیار

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
 • 33557007
 • زنجان - خیابان امام - میدان استقلال - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
معاون هنری و سینمایی

محمود علیمحمدی

معاون فرهنگی و رسانه ای
 • 33559903
 • زنجان, خیابان امام, بلوار استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
رسانه جدید

ایرج داودبیگی

سرپرست معاونت هنری ، سینمایی
 • 33543402
 • زنجان _ میدان استقلال _ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
عکس

جعفر محمدی

ریئس گروه فرهنگی
 • 024-33553501
 • زنجان - خیابان امام - بلوار استقلال - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
رسانه جدید

ابراهیم قاسمی

رییس گروه قرآن و عترت
 • 33566147
 • زنجان - خیابان امام - بلوار استقلال - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
عکس

مریم مهاجری

رئیس اداره امور اداری ، مالی و پشتیبانی
 • 33553200
 • زنجان - خیابان امام - بلوار استقلال - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان
عکس

آیسان صادقی

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر
 • 35241737
 • شهرستان ابهر - خیابان طالقانی جنوبی - کوچه باهنر - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ابهر
عکس

ایرج داود بیگی

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره
 • 35528833
 • شهرستان خرم دره - میدان معلم - مجتمع ادارات - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره
عکس

کریم حیدری

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان طارم
 • 32822691
 • شهرستان طارم - خیابان امام - خیابان فرهنگ - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان طارم
معاون هنری و سینمایی

محمود علیمحمدی

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خدابنده
 • 024-34222849
عکس

زهرا شاهی

مسئول نمایندگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان سلطانیه
 • سلطانیه - میدان امام - خیابان ارشاد - مجتمع فرهنگی و هنری ولیعصر (عج) ( کتابخانه ولیعصر (عج))
عکس

احسان پیشکاری

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایجرود
 • 36722081
 • شهرستان ایجرود - میدان امام حسین (ع) - خیابان امام - خیابان معلم - کوچه شهید یونس بهرامی - پلاک 4 - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایجرود
عکس

سبحان عجملو

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماهنشان
 • 36224296-7
 • شهرستان ماهنشان - خیابان شیخ محمد باقر محمدی - روبروی دبیرستان علامه امینی - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماهنشان