• فراخوان جشنواره ها

 جشنواره ائل
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
 دومین جشنواره ملی داستان نویسی رضوی به زبان ترکی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ]
 
 جشنواره هنرهای تجسمی شکوفا
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ]
 اطلاعیه مهم درباره ارائه خدمات و صدور مجوزها
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۷ دی ۱۳۹۷ ]
 راهنمای استفاده از سامانه کارت صلاحیت تدریس
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ]
 آئین نامه احراز صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ]
 «فرم مشخصات و آموزشگاه معرف«ک
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ]
 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه محدود عملیات اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر استان زنجان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۸ خرداد ۱۳۹۷ ]
 اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۷ خرداد ۱۳۹۷ ]
 فراخوان ثبت نام در سامانه جامع رسانه های کشور
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ]
 فراخوان خانه مطبوعات
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۳ آذر ۱۳۹۳ ]