اساسنامه خانه هنرمندان استان زنجان
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ]
 آیین نامه اجرایی دو سالانه‌های هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آئین نامه صدور و اجازه تآسیس نگارخانه
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]
 آئین نامه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
[ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ ]