بریده جراید

ساختن فیلم کوتاه سخت تر از فیلم بلند است [ صدای زنجان - ۵ مرداد ۱۳۹۸ ]
طارم، شهر خلاق مد و لباس معرفی می شود [ صدای زنجان - ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ]
جشنواره ها؛ راهی برای تبادل تجربه [ صدای زنجان - ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ]
آینده روشن با تربیت صحیح کودکان محقق می شود [ جمهوری اسلامی - ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ]
زنجان پایگاه هنر کودک و نوجوان می شود [ صدای زنجان - ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ]
قضات، روش نرم را بر نوع سخت مقدم بدانند. [ زنگان امروز - ۲۲ تیر ۱۳۹۸ ]