• شرایط صدور مجوز برای رشته های کاردانش

قسمت اول: شرایط ، مدارک و مراحل صدور مجوز

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در نظر دارد در راستای گسترش فعالیت های آموزشی خود و همچنین بر اساس نیاز استان اقدام به اعطای تعدادی مجوز برگزاری دوره های کاردانش در رشته های تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه های معماری، چاپ، سفالگری، صنایع دستی ظریف، کامپیوتر، کارهای هنری در خانه، موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی،  در شهر های زنجان، ابهر خدابنده و طارم نماید. فلذا کلیه علاقمندان و واجدین شرایط می توانند درخواست های خود را به همراه رزومه و سوابق فعالیت های آموزشی، تا 15 مرداد ماه سال جاری به واحد آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ارسال نمایند.

 

    شرایط صدور:

الف – وضعیت حقوقی :

متقاضیان دوره های مهارت آموزی باید دارای شرایط یکی از واحدهای فرهنگی ذیل باشند:

-         مؤسسات فرهنگی و هنری که فعالیت های آموزشی در اساسنامه آنان درج شده باشد.

-         آموزشگاه های آزاد هنری و سینمایی دارای مجوز تاسیس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که فعالیت آموزشی در ر شته مورد تقاضا در اساسنامه آنها درج شده باشد.

-         کانون ها ، انجمن ها ، بنیادها و سایر مراکز فرهنگی و هنری که مجوز لازم را با درج فعالیتهای آموزشی در اساسنامه خود ازدفتر توسعه و مشارکت های فرهنگی و هنری دریافت نموده اند.

(* تبصره: به اشخاص حقوقی پس از دریافت اجازه تاسیس حداکثر مجوز سه رشته هم خانواده در آموزشهای مهارتی آزاد برای یک دوره اعطاء می شود که در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات، سالانه قابل تمدید بوده و امکان دریافت مجوز دوره های مهارتی کاردانش نیز پس از آن میسر خواهد بود.)

-         تعداد رشته های درخواستی در هر استان بر اساس طرح نیازسنجی انجام شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می باشد و این مهم به تشخیص مدیرکل ارشاد استان با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش صورت می پذیرد.

-         مجوز صادره از زمان صدور برای واحدهای آموزشی متقاضی کاردانش فقط برای پذیرش در مهر و دی ماه همان سال معتبر بوده و جذب فراگیر با تمدید مجوز سالانه ممکن خواهد بود.

-         هرگونه تغییر یا اصلاح درکلیه مفاد اساسنامه مراکز آموزشی بایستی پس از ثبت شرکت ها و یا انجام تشریفات قانونی به اطلاع واحد آموزش برسد.

-         تمدید مجوز برای دوره های بعدی منوط به ارائه گزارش پایان دوره، با تایید کمیته نظارتی استان وکمیته آموزش واحد می باشد.

-         کلیه کلاسهای آموزشی به تفکیک جنسیت در شیفت های (صبح و عصر) یا (زوج و فرد) برگزار می گردد و کلیه کادر آموزشی و اداری مراکز مهارت آموزی بایستی مطابق با جنس پذیرش باشد.

(تبصره 1: درصورتی که در مناطق محروم کادر آموزشی مطابق با جنس پذیرش نباشد با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با در نظر گرفتن مقررات آموزش و پرورش اقدامات لازمه انجام می پذیرد.)

-          متقاضی حق دریافت مجوز و اجرای دوره از سوی سایر نهادهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی را ندارد.

 

ب-  فضای آموزشی :

1- مراکز متقاضی باید از نظر جغرافیایی در مکان مناسب قرار گرفته و از قابلیت دسترسی و بافت محلی متناسب با محیط آموزشی برخوردار باشند.

2- مکان آموزشی باید مستقل بوده و درحد فاصل متعارف با واحد مشابه دارای همان مجوز با تشخیص استان باشد.

3- محل آموزش ترجیحا در مالکیت متقاضی اجرای دوره بوده و یا حداقل به مدت 2 سال با تایید مراجع رسمی کشور تثبیت شده باشد. هرگونه تغییر مکان با اطلاع قبلی  اداره کل استان صورت پذیرد.

(تبصره: پذیرش هنرجوی جدید در هر دوره منوط به تمدید مدت اجاره ممهور به مهر یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور می باشد.)

(تبصره: درصورتی که قبل از دریافت تأئیدیه استان و اداره اماکن شهر مربوط اقدام به جابجایی مکان شود مجوز مربوط لغو خواهد بود.)

4- مساحت ساختمان برای هر نوبت آموزشی برای هر فراگیر 4 متر مربع و در هر صورت کل زیربنا نباید کمتر از 200 متر مربع باشد.

5- سرانه فضای آموزشی ( مساحت کلاس ) برای هر فراگیر 2 متر مربع است.

6- کلاسها باید دارای نور مناسب، عدم آلودگی صوتی و وسایل تهویه مناسب باشد.

7- سرانه فضای کارگاه ها (مساحت هر کارگاه) برای هر فراگیر 5/2 مترمربع و حداقل 40 متر باشد.

8- تجهیزات آموزشی مطابق با استانداردهای آموزشی فراهم شده باشد.

9- سرویس بهداشتی، نمازخانه ، کتابخانه و در صورت امکان بوفه متناسب با تعداد هنرجو باشد.

 

ج -  شرایط مدیر:

1- مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مرتبط با رشته مورد تقاضای مؤسسه باشد.

2- مدیر مرکز متقاضی توسط هیات مؤسس معرفی و پاسخگو در برابر کلیه دستورالعمل های اجرایی می باشد.

3- مدیر مرکز متقاضی باید حداقل دو سال سابقه مدیریتی و یا آموزشی داشته باشد.

4- مدیر مرکز متقاضی باید ویژگی های ظاهری متناسب با محیط آموزشی را دارا و به لحاظ جسمی و روانی سالم باشد. 

 

د-  شرایط مربیان و مدرسین:

مربیان و مدرسین باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مرتبط با رشته مورد تدریس یا درجه معادل هنری بوده و درصورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم از 5 سال سابقه کار تدریس در رشته مربوطه برخوردار باشند.

تذکر: برای رشته هایی که ادامه تحصیل مربیان  در دانشگاه مقدور نبوده و یا در شهرهایی که فاقد مربیان با مدارک دانشگاهی مورد نظر می باشند می توان از مربیانی که دارای درجه هنری و یا گواهی خبرگی از سوی مراجع ذی صلاح می باشند، استفاده نمود.

 

ﻫ - مدارک مورد نیاز:

در صورت دارا بودن شرایط،  متقاضی باید مدارک زیر را جهت صدور مجوز ارائه نماید:

1 .  تصویر اساسنامه برای مؤسسات فرهنگی و هنری که به تأئید دفتر توسعه و مشارکت های فرهنگی و هنری رسیده باشد.

2. تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی و سمعی و بصری.

3. تصویر پروانه تأسیس

4. تأیید اماکن

5. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه

6. تصویر آخرین روزنامه رسمی

7. تبلیغات روزنامه که به تأئید اداره کل استان رسیده باشد.

11. فرم تکمیل شده درخواست دوره

12. فرم مشخصات عمومی متقاضی

13. تعهدنامه

 

 

و – مراحل صدور مجوز

1- درخواست کتبی واحدهای آموزشی از ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه مبنی بر اجرای  دوره های مهارتی.

2- ابلاغ شرایط به  متقاضیان و درخواست مدارک.

3- بررسی درخواست متقاضیان توسط واحد آموزش ادارات شهرستان انجام می پذیرد و درصورت تکمیل بودن مدارک، طبق ضوابط مندرج در قسمت دوم همین فصل ارسال می گردد.

تذکر: رشته های درخواستی بایستی مطابق ضوابط و بخشنامه های هر سال تحصیلی باشند.

توضیح: مدارک متقاضیان بایستی منضم به درخواست کتبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ارسال گردد.

4- دفترچه قوانین و دستورالعمل ها و عناوین درسی بایستی توسط مسئول آموزش به همراه مجوز به متقاضی ابلاغ شود.

5- متقاضی بایستی برای جذب هنرجویان واجب التعلیم با آموزش و پرورش منطقه هماهنگی نماید و برای جذب هنرجویان بزرگسال از طریق آگهی تبلیغاتی-آموزشی اقدام نماید.

توضیح : متن آگهی های  تبلیغاتی بایستی قبل از انتشار به تایید اداره کل ارشاد استان مربوطه رسیده باشد.

تذکر: مرکز مجری که از طریق آموزش و پرورش اقدام به جذب دانش آموز می نماید، می بایست ثبت نام دانش آموزان را بر اساس معرفی نامه از سوی مدارس محل تحصیل وی دریافت نماید.

6- درخواست تمدید از سوی متقاضی به همراه گزارش پایان دوره در قالب فصل شماره 2 و 3  به اداره شهرستان ارسال و پس از تایید مراتب کتباً به واحد آموزش اداره کل ارسال می شود.

7- زمان ارسال مدارک و پرونده متقاضیان به واحد پس از امکان سنجی توسط شهرستان برای برگزاری دوره مهارتی کاردانش از ابتدای هرسال تا پایان خرداد ماه همان سال و برای برگزاری دوره های مهارتی آزاد در دو نوبت از ابتدای هر سال تا پایان خرداد ماه و از اول مهر تا پایان آبان ماه همان سال می باشد.

 

تذکر1: از دهم  تا 25 تیرماه به پرونده هایی رسیدگی و مجوز اجرای دوره صادر می شود که مدارک آنها تا دهم تیرماه سال جاری به صورت کامل ارسال و ثبت در دبیرخانه اداره کل شده باشد.

  

 

 

 

قسمت دوم : اهم ضوابط و مقررات آموزشی

 

1.    نصب تابلو مطابق فرمت مندرج در مجوز در مکان آموزشی اجرای دوره الزامیست.

2.    نصب موافقت نامه اصولی در دفتر واحد آموزشی و تصویر آن در تابلوی اعلانات به نحوی که در دید همگان باشد.

3.    نوع پذیرش هنرجو بایستی دقیقا مطابق با عنوان مندرج در مجوز باشد.

4.    رعایت کلیه موارد مندرج در استاندارد از جمله ویژگی های مربیان، تجهیزات آموزشی و فضای آموزشی الزامیست.

5.    ارائه برنامه آموزشی به تفکیک دوره های دارای مجوز مطابق استاندارد آموزشی.

6.    رعایت کلیه مفاد مندرج در تعهد نامه مجریان دوره های مهارت آموزی که به امضاء بالاترین مقام آن واحد آموزشی رسیده است.

7.    ارائه فصل دوم دفترچه دوره استانداردهای مهارتی در حال اجرا با درج اسامی هنرجویان ثبت‌نام شده، اساتید و تقویم آزمون تا حداکثر 20 روز پس از شروع دوره واحدآموزش های فرهنگی و هنری الزامیست .

8.    تثبیت مکان اجرای دوره تا پایان همان دوره ضروری است و در صورت  انتقال هنرجویان بزرگسال از یک واحد آموزشی به واحد آموزشی دیگر با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان دوره مقدور خواهد بود.

9.    کسب اطلاع مستمر از نظرات و تذکرات بازرسان و اقدام به رفع نارسایی ها و حل مشکلات.

10.    ارائه  جزوات، کتب و نرم افزارهای آموزشی مرتبط با دوره های آموزشی.

11.    استفاده از مربیان معرفی شده در تدریس دروس.

12.    برنامه ریزی زمان بندی برای ابتدا تا پایان دوره آموزشی مورد نظر توسط واحد آموزشی.

13.    برگزاری آزمون های منظم پایان دوره مطابق جدول زمان‌بندی آزمون ها و یا براساس تقویم زمان آزمون جامع مهارتی اعلام شده از طرف اداره کل ارشاد استان.

14.    مدت اعتبار اجازه اجرای دوره تا پایان فراغت از تحصیل هنرجویان همان دوره می باشد، لذا جهت اجرای مجدد دوره نیاز به تمدید مجوز می باشد.

15.    در پایان دوره شناسنامه دوره های آموزشی توسط مجریان دوره تکمیل و به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و یک نسخه به واحد آموزش های فرهنگی ارائه گردد.

16. رعایت شئونات اسلامی برای کلیه کارکنان، ‌مربیان و هنرجویان الزامی است و مسئولیت اجرای دقیق آن به عهده مدیر دوره می باشد.

17. دریافت شهریه مطابق جدول ارسالی مصوب.

18. رعایت حداقل 12 ساعت و حداکثر 36 ساعت آموزش در هفته برای مجریان دوره های مهارتی کاردانش و حداقل دو ساعت و حداکثر 20 ساعت آموزش در هفته برای مجریان دوره های آزاد مهارتی.

19. واگذاری امتیاز و حقوق مجوز به شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگر ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.

20. رعایت جنسیت هنرجویان ،کارکنان و اساتید در یک نوبت آموزشی

21. برگزاری آزمون مطابق با آیین نامه های ارسالی و با حضور ناظرین اعزامی از سوی اداره ارشاد اسلامی شهرستان

تذکر 1: در غیر این صورت آزمون از اعتبار خارج و گواهینامه صادر نخواهد شد.

22.  متون آگهی و هرگونه تبلیغات از سوی مجریان دوره های مهارت آموزی در هر استان منوط به تایید اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان می باشد.

تذکر 2: اداره کل استانی فقط نسبت به تأئید محتوای تبلیغی که دارای موارد ذیل و مطابق با مندرجات مجوز صادره می باشد اقدام می نماید.

    نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

    عنوان استانداردها

    درج کلمه مهارتی آزاد یا مهارتی کاردانش به همراه شماره مجوز دریافتی از واحد آموزش

    آدرس

    اعلام جنسیت پذیرش

    درج عنوان گواهینامه معتبر و عدم استفاده از کلماتی مانند مدرک معتبر یا ...

 

تذکر 3: استفاده از هر عنوان، کلمه، جمله و سایر مشخصات خارج از مجوز صادره در تبلیغ و یا اقدام به هرگونه تبلیغ قبل از دریافت تأییدیه کاملاً ممنوع بوده و موجب لغو مجوز خواهد شد.

23. اساتید و سایر امکانات بایستی با اطلاعات ارسالی برای دریافت مجوز عیناً تطبیق داشته باشد.

24. لزوم صدور گواهینامه پایان دوره در فرمت های مصوب.

25. پوشه فعالیت های آموزشی به تفکیک دوره، اساتید ، کارکنان و آزمون مطابق با بخشنامه ارسالی، که می بایست در مرکز مجری موجود باشد.