به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • مزایده و مناقصه

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه محدود عملیات اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر استان زنجان

(نوبت دوم و اصلاحیه نوبت اول )

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان درنظر دارد اجرای پروژه ذیل را ازطریق مناقصه محدود تک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکارواجد شرایط واگذار نماید.

کارفرما: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان

مشاور:  مهندسین مشاور آمود

موضوع پروژه : عملیات اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر استان زنجان با زیربنای ١٦٣٥ مترمربع و برآورد اولیه حدود 35,000,000,000 ریال

مبنای پروژه :  فهارس بهای پایه ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ١٣٩٧

محل پروژه : استان زنجان جنب فرهنگسرای دارالقرآن

رتبه پیمانکار : گواهینامه حداقل پایه ٤ رشته ساختمانی و دارای حسن سابقه و امکانات و تجهیزات مورد نیاز

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی : حداکثر تا تاریخ  12/3/ 1397به دفتر مهندسین مشاور آمود واقع در تهران – خیابان سهروردی – خیابان خرمشهر- خیابان عربعلی – کوچه دوم – پلاک ٦ طبقه همکف – شرکت مهندسین مشاور آمود مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مورد نیاز برای انجام ارزیابی کیفی اقدام نمایند. ( شماره تماس مهندسین مشاور آمود :    ٩-٨٨٥١٣١٤٧     ٨٨٧٦٩٩٥٠    ٨٨٧٦٥٦٢٣   )

مهلت ارسال اسناد : 1397/3/26

 تاریخ  اعلام نتایج ارزیابی کیفی :1397/3/30

آدرس کارفرما : خیابان امام, میدان استقلال, اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان- شماره تماس:٣ -٣٣٥٤٨٠٠١

تذکرمهم :

١-      براساس قانون بودجه قسمت عمده پرداختهای کارفرما برای صورت وضعیت های کارکرد ، تعدیل و غیره ازطریق اسناد خزانه اسلامی با سررسید های یک و دوساله خواهد بود و پرداخت پیش پرداخت نیز درصورت موضوعیت درقبال دریافت ضمانتنامه بانکی معتبر و از طریق اسناد خزانه خواهد بود .

٢-       دعوتنامه برای تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت پس از انجام ارزیابی کیفی و صرفا به پیمانکارانی که حداقل امتیازات لازم را کسب نمایند ارسال خواهد شد

 

هزینه آگهی به عهده پیمانکار برنده خواهد بود