• پرسش متداول

فهرست موضوعات
پرسش
پرسش
 
جهت درج آگهی در روزنامه چه باید کرد؟
جهت شرکت در جشنواره های استانی و منطقه ای چه باید کرد؟
نحوه صدور پروانه فعالیت نشریه چگونه است؟
برای نقل و انتقال ماشن آلات چاپ و خرید و فروش دستگاه چاپ و تغییر محل چاپخانه چه کاری نیاز می باشد؟

جهت درج آگهی در روزنامه چه باید کرد؟

1. مراجعه به واحد مطبوعات اداره کل .2.ارائه آگهی به کارشناس مربوطه.3. دریافت معرفی نامه و مراجعه به روزنامه ذکر شده

Top

جهت شرکت در جشنواره های استانی و منطقه ای چه باید کرد؟

1. مراجعه به واحد هنری اداره کل, 2. دریافت فراخوان و تکمیل مدارک و ارائه نمونه کار.

Top

نحوه صدور پروانه فعالیت نشریه چگونه است؟

مراجعه به سایت  e-rasaneh.ir اطلاعات تکمیلی و نحوه دریافت را مشاهده نمایید.

 

Top

برای نقل و انتقال ماشن آلات چاپ و خرید و فروش دستگاه چاپ و تغییر محل چاپخانه چه کاری نیاز می باشد؟
برای موارد مطرح شده, مراجعه به اداره کل و دریافت مجوز موافقت از جانب اداره کل ضروری می باشد.
Top