فهرست مجوزهای فرهنگی،هنری و رسانه ای

لیست جشنواره ها و نمایشگا های قرآنی
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
عناوین کنسرت های برگزار شده
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
عناوین نمایش های اجرا شده
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
عناوین فیلم های تولید شده
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]
لیست فیلم های اکران شده سال 1398
[ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ ]